Data publikacjiTemat
2016-10-26Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z MOŚ do 12.08.2026 r. r.
2016-10-26Ujęcie wody Kamienna Wieża - decyzja nr 7/2016 z dnia 14.04.2016 r.
2016-01-07Ujęcie wody Leśniczówka - decyzja nr 41/2015 z dnia 30.12.2015 r.
2009-08-06Ujęcie wody Grabarów - decyzja z 05.01.2009 r.
2008-11-27Postanowienie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Decyzji nr 21/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
2008-11-27Pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych do powietrza - Decyzja Nr 1/2008 z dnia 2008.01.22
2008-11-27Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z MOŚ do 24.02.2018 r.
2008-11-27Ustanowienie strefy ochronnej - terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody pitnej ze zbiornika SOSNÓWKA - Decyzja z dnia 16.06.2003 r.
2008-11-27Wygaśnięcie pozwoleń wodno-prawnych na piętrzenie wód rzeki Kamiennej oraz pobór wody z rzeki Kamiennej
2007-01-25Ujęcie wody Grabarów - Decyzja z dnia 06.02.2001
2007-01-25Ujęcie wody Sosnówka - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.12.2002
2007-01-25Ujęcie wody Sosnówka - Decyzja Ministra Środowiska Nr 17/BSO/2001 z dnia 10.07.2001
2007-01-25Ujęcie wody Ceglana - Decyzja Nr 24/2006
2007-01-25Ujęcie wody Podgórzyn - Decyzja z dnia 31.12.1997
2007-01-25Ujęcie wody Grabarów - Decyzja z dnia 17.12.1998
2007-01-25Ujęcie wody Kamienna Wieża - Decyzja nr 21/2006
2007-01-25Ujęcie wody Leśniczówka - Decyzja z dnia 15.05.1996
2007-01-25Ujęcie wody Grabarów - Decyzja z dnia 12.11.1986
2007-01-25Ujęcie wody Ceglana - Decyzja Nr 25/2006
2007-01-25Ujęcie wody Centrum - Decyzja Nr 19/2006
2004-12-01Pozwolenie wodnoprawne